Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, ..А1 България “ ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българско телекомуникационна компания“ ЕАД в район „Оборище“, в следните участъци:

  1. ул. Искър №48 вх.2, 1000 София, Район Оборище
  2. бул. Мадрид №56.1505 София. Район Оборище

Реконструкцията ще бъда извършена в периода 06.10.2021 г. 14.10.2021 г. като всички разходи по възстановяването, ще бъдат за сметка на ..А1 България “ ЕАД.

A1