Уведомявам Ви , че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, ,А1 България “ ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД а район „Оборище“, в следните участъци:

  1. ул. Екзарх Йосиф №44, 1000 София, Район Оборище

2, ул. Мърфи №22,1505 София, Район Оборище

  1. бул. Мадрид №12,1505 София, Район Оборище

Реконструкцията ще бъде извършена в периода 08.10.2021 г, 18 10.2021 г., като всички разходи по възстановяването, ще бъдат за сметка на ,А1 България “ ЕАД.

E.Йосиф 44