Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа „А1 България“ ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа , собственост на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД в район „Оборище“ СО, в следните участъци:

ул. Калиманци № 9, входове 1, 2 и 3.

СМР ще се извършат в периода от 14 до 21.09.2021 г., като всички разходи по възстановяването , ще бъдат за сметка на ,.А 1 България “ ЕАД.

Уведомление от А1 ЕАД за аварийни СМР на ул. Калиманци №9