Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа „А1 България“ ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД в район „Оборище“, в следните участъци:

  1. ул. Будапеща №34, 1000 София, Район Оборище

Реконструкцията ще бъде извършена в периода:  12.10.2021 г. ДО 19.10.2021 Г., като всички разходи по възстановяването, ще бъдат за сметка на .А1 България “ ЕАД.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ А1 България ЕАД ЗА ПРЕДСТОЯЩИ СМР НА ул. Будапеща №34