Поради необходимост  от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци:

  1. ул. Мърфи №9, 1505 София, Район Оборище 1 Тротоар
  2. ул. Богдан №11, 1505 София, Район Оборище 0,5 Тротоар

Реконструкцията ще бъде извършена в периода, 26.05.2021 г. 03.06.2021 г., като всички разходи по възстановяването, ще бъдат за сметка на „А1 България ” ЕАД.

Уведомление от А1 за аварийни СМР на ул. Мърфи №9 и ул. Богдан 11