Поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци:

  1. бул. Княз Ал. Дондуков №21, 1000 София, Оборище – Тротоар

 

Реконструкцията ще бъде извършена в периода:

17.05.2021 г. 24.05.2021 г., като всички разходи по възстановяването, ще бъдат за сметка на „А1 България ” ЕАД.

Уведомление от А1 България ЕАД, за аварийни СМР в р-н Оборище от 13.05.2021 за бул.княз Ал. Дондуков-Корсаков, №21-23