Поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци:

  1. ул. Георги С. Раковски №117, 1000 София, Оборище

Реконструкцията ще бъде извършена в периода 11.05.2021 г. 18.05.2021 г., като всички разходи по възстановяването, ще бъдат за сметка на „А1 България ” ЕАД.

  1. бул. Княз Ал. Дондуков №99 вх.1, 1527 София

Реконструкцията ще бъде извършена в периода 11.05.2021 г. 18.05.2021 г., като всички разходи по възстановяването, ще бъдат за сметка на „А1 България ” ЕАД.

Уведомление от А1 за СМР Оборище от 11.05.2021

Уведомление от А1 за СМР Оборище-бул.княз Ал. Дондуков-Корсаков, №99, вх.1