Уведомление  от „А1 България“ ЕАД за аварийни СМР на ул. Будапеща №11. Поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана

тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща

тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД в

район „Оборище”, в следният участък: ул. Будапеща №11. Реконструкцията ще бъде извършена в периода:

26.04.2021 г. 03.05.2021 г. като всички разходи по възстановяването, ще бъдат за сметка на „А1 България ” ЕАД.

Уведомление от А1 за СМР Оборище 22.04.2021 на ул. Будапеща 11