Уведомление  от „А1 България“ ЕАД за аварийни СМР бул. Евлоги и Хр. Георгиеви № 92

Реконструкцията ще бъде извършена в периода 08.04.2021 г. 15.04.2021 г.,

като всички разходи по възстановяването, ще бъдат за сметка на „А1 България ” ЕАД.

Уведомление от А1 България ЕАД за аварийни СМР бул. Евлоги и Хр. Георгиеви №92