Уведомление от „Арко инженеринг „‘ ЕООД за , във връзка с изпълнение на СМР на жилищна сграда, в УПИ IV-10, кв.  516, местност „ГГЦ Зона Г-14“  гр. София, СО р-н „Оборище“,при необходимост ще се затвори ул. „Дунав“ № 25 от ул. „Искър“ до ул. „Росица“, съгласно одобреният ПБЗ за обекта на дати, както следва:

24 и 25.09.2020 г.  … от 8.00 до 14.00 ч. и на 02 и 05.10.2020 г. … от 8.00 до 14.00 ч.

Арко инженеринг ЕООД