Уведомление за СМР от „СОФИЯ ПРОДЖЕКТ“ ООД, за затваряне на улица Цар Симеон №36 от 02 до 04-09-2020 и на 08-09-2020 г., във връзка с Реализацията на „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И МАСИВНА ПЛЪТНА ОГРАДА“, находяща се в ПИ с идентификатор 68134.403.72, старо УПИ VІ-20; кв. 525; гр. , София, район „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ №36

Уведомление за СМР от София Проджект за затваряне на улица Цар Симеон 36 от 02 до 04-09-2020 и на 08-09-2020 г.