За сайта: Уведомление за СМР от „Сердика-22“ ЕООД за затваряне на улица ул. Париж №9 за следните дати:

– от 08:00 до 10:00 на 17 . 09 . 2020 г.

– от 08:00 до 14:00 на 24 . 09.2020 г.

– от 08:00 до 10:00 на 29.09.2020 г.

– от 08:00 до 14:00 на 02.10.2020 г.

Уведомление за СМР от Сердика-22 ЕООД за затваряне на улица ул. Париж № 9