УВЕДОМЛЕНИЕ за реконструкция на тръбна канална мрежа , „А 1 България “ ЕАД-  улица ул. Св. Св. Кирил и Методий №45, 1202 София, Оборище

Реконструкцията ще бъде извършена в периода:

[ 26.05.2020 г. l 02.06.2020r.)

УВЕДОМЛЕНИЕ за реконструкция на тръбна канална мрежа А 1 България ЕАД- улица ул. Св. Св. Кирил и Методий №45