Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с постъпило в СО – район „Оборище“ писмо с в Вх. №РОБ19-ЕВ00-342 / 24.09.2019 г. ви уведомяваме, че на 26 септември 2019 г. /четвъртък/ от 14 часа в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“ – София, ул. „Сердика“ № 5, зала на трети етаж, ще се проведе информационна среща, на която Главният архитект на Столична община – арх. Здравко Здравков ще даде разяснения по Програма „Културно наследство“ на Столична община.

Образците на документи за кандидатстване по Програмата са определени. Срокът за приемане на заявления е от 1 до 31 октомври 2019 г.

Район „Оборище“