УВЕДОМЛЕНИЕ

          за инвестиционно предложение 

 „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ №68134.406.171, гр. София, СО район „Оборище”, за снабдяване с вода за други цели (поливане на цветни и зелени площи

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение