Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авария на топлопровод е необходимо да бъдат извършени аварийни СМР в кв. „Подуяне-център“, на ул. „Султан Тепе“ №23, за периода от 09:00 ч. на 09.10.2020 г. за 48 часа.

Уведомление за авария – топлопровод на ул. Султан тепе № 23 – за периода от 9.00 ч. на 09.10.2020 г. за 48 часа