Топлофикация София ЕАД съобщава, че поради авария на топлопровод е необходимо да бъдат извършени спешни аварийни работи на ул. „Ангиста“ между ул. „Чумерна“ и ул. „Димитър Горов“.

Начало на СМР – 08:30 часа на 19.06.2019 г. до 24:00 часа на 24.06.2019 г.

Уведомление – Топлофикация