Поради авария на магистрален топлопровод  е необходимо да се извършат спешни аварийни дейности на ул. „Марин Дринов“ между ул. „Асен Златаров“ и ул. „Васил Априлов“.

Начало на СМР е от 08:30 ч. на 09.05.2019 г. до 24:00 ч. на 14.05.2019 г.

Топлофикация ЕАД