Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авария на магистрален топлопровод на  ул. „Стара планина“ между ул. „Дунав“ и ул. ,,11-ти август“ от 08.30 ч. на 20.10.2020 г. до 24.00 ч. на 25.10.2020 г. Необходимо е да бъде затворено за преминаване на МПС пътното платно на ул. „Стара планина“ между ул. „Дунав“ и ул. ,,11-ти август“  за периода на СМР. Възстановителни работи по нарушените благоустройствени фондове ще се извършат за сметка Топлофикация София ЕАД  и ще се изпълняват от „ Настилки 2019“ ДЗЗД в периода от 08:00 ч. на 26.10.2020 г. до 24:00 ч. на 26.11.2020 г.

ТЕЦ Сф-Авария на магистрален топлопровод на ул. Стара планина