Обява за профила на купувача – качена на 11.12.2018 г.

Информация за публикувана обява – качена на 11.12.2018 г.

Техническа спецификация – качена на 11.12.2018 г.

Приложение № 1 – качено на 11.12.2018 г.

образци – качени на 11.12.2018 г.

Проект на договор – качен на 11.12.2018 г.

espd-request – качен на 11.12.2018 г.

Протокол – качен на 03.01.2019 г.

Удължаване на срока за събиране на оферти – качен на 03.01.2019 г.

Протокол – качен на 18.01.2019 г.

Договор – качен на 26.02.2019 г.

Приложение – качено на 26.02.2019 г.