УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикация в интернет сайта на телевизия „Bulgaria ON AIR”, чрез платформата Helpbook.info, относно сигнал за рушаща се фасада на сграда, находяща се на административен адрес: гр. София, бул. „Сливница“ № 212, вх. Е, ъгъла с ул. „Чумерна“, Ви информираме, че с оглед недопускане на инциденти с преминаващите граждани, Кмета на СО – район „Оборище“ спешно е предписал на собствениците на вх. Е, чрез управителя на етажната собственост, в кратък срок да отстранят опасните елементи.

За състоянието на сградата на бул. „Сливница“ № 212 тече административно производство от 2017 г., за поправяне и възстановяване на фасадата и нейната експлоатационна годност, по реда на чл. 195 и чл. 196 от Закона за устройство на територията, като някои от входовете на сградата (вход А, Б и В) са извършили ремонт на фасадата, от страна на бул. „Сливница“.