Във връзка със започване на строителни дейности от 01.07.2018 г. на строеж „Изграждане, възстановяване и обновяване на публичните пространства в ЦГЧ гр. София – Зона 4“ е необходимо да бъдат предприети дейности за освобождаване на пространството от временните обекти.

Зоната, обхващаща четириъгълника определен от бул. „Цар Освободител“, улиците „Г. С. Раковски“и „Московска“ и бул. „В. Левски“ и на този етап включва следните пространствени обособени обекти:

  • Площад Храм-паметник „Александър Невски“ и участъка от ул. „Оборище“ до ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Московска“;
  • Градина „Кристал“;
  • Градина „Св. Климент Охридски“

 

Лице за контакт от страна на Възложителя в приложения файл: Строително-ремонтни дейности