Поради авария на магистрален топлопровод  е необходимо да се извършат спешни, краткотрайни аварийни работи на обект: ул. „Русалка“ № 8.

Участъкът ще бъде затворен за преминаване от 10:00 часа до 17:00 часа на 12.03.2019 г.

Съобщение Русалка 8 – 12.03