Поради авария на магистрален топлопровод  е необходимо да се извършат спешни, краткотрайни аварийни работи на обект: ул. „Алеко Константинов“ № 17.

Участъкът ще бъде затворен за преминаване от 10:00 часа до 17:00 часа на 13.03.2019 г.

Топлофикация ЕАД – А. Константинов 17