СЪОБЩЕНИЕ

Относно издаване на разрешителни за продажба на мартеници

 

Във връзка с предстоящата кампания за продажба на мартеници, картички и други сувенири ви информираме, че поради извънредната ситуация в страната свързана с епидемията от „Covid 19“, ще бъдат издадени разрешителни на ВСИЧКИ желаещи, за местата определени със заповедта на Кмета на Столична община и район „Оборище“. На всяко физическо или юридическо лице ще се предоставя по 1 /едно/ място от 2 кв.м.

Поради това, молим желаещите да не се струпват в районната администрация още в първия ден след издаването на заповедта, както и да спазват всички противоепидемични мерки!

Разрешителните ще се издават след получаване на заповедта на Кмета на Столична община, както и определените места от Кмета на  район „Оборище“ за търговия на открито, за което своевременно ще публикуваме информация в сайта, фейсбук страницата и таблото за обяви на район „Оборище“.

 

                                                        КМЕТ НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

                                                           / НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ/