Поради авария на магистрален топлопровод на паркинг на ул. „Кракра“ № 2А (Младежки дом) е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й.

Необходимо е да бъде затворено пътно платно на паркинг на ул. „Кракра“ № 2А (Младежки дом) за преминаване на МПС през периода на строително-монтажните дейности.

Началото на СМР е от 08:30 ч. на 08.11.2018 г. до 24:00 ч. на 13.11.2018 г.

Топлофикация София ЕАД