Уважаеми жители на район „Оборище“

Във връзка с общественото обсъждане на Проект за разширяване на културно пространство „Пристройка“ – преустройство и реконструкция на сградата на театър „Сфумато“, Ви уведомяваме че в СО – район „Оборище“ е постъпила допълнителна проектна документация по част: пълен инвестиционен проект, фаза: Технически проект.

Материалите са на разположение на 4 етаж в сградата на общинската администрация в рамките на работното време.

Писмени становища по проекта могат да се депозират в срок до 27.05.2019 г. в деловодството на СО – район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 1, гр. София.

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе дискусия на 28.05.2019 г. от 18:30 часа в сградата на Общински културен институт „Средец“, ул. „Кракра“ № 2А, гр. София.

Район „Оборище“ Ви кани да вземете участие в общественото обсъждане на проекта и Ви благодари предварително за проявената съпричастност.

Васил Цолов

Кмет на район „Оборище“

/п/

Обществено обсъждане – Сфумато