Обява – качена на 20.11.2018 г.

Информация – качена на 20.11.2018 г.

espd-request – качен на 20.11.2018 г.

образци – качени на 20.11.2018 г.

Приложение № 1 – качено на 20.11.2018 г.

Техническа спецификация – качена на 20.11.2018 г.

Проект на договор – качен на 20.11.2018 г.

Протокол – качен на 07.12.2018 г.

Удължаване на срока за събиране на оферти – качен на 07.12.2018 г.

Съобщение за прекратяване на поръчка – качено на 11.12.2018 г.