Обява – качено на 17.07.2019 г.

Информация за публикувана обява – качено на 17.07.2019 г.

КС междубл.простр. – 2019 – качено на 17.07.2019 г.

Образци – качено на 17.07.2019 г.

Проект на договор – качено на 17.07.2019 г.

ПРОТОКОЛ №1 – качен на 30.07.2019 г.

Информация за удължаване на срока – качено на 30.07.2019 г.

ПРОТОКОЛ №2 – качен на 05.08.2019 г.

Договор – качен на 09.08.2019 г.

Техническо предложение – качен на 09.08.2019 г.

Ценово предложение – качен на 09.08.2019 г.