ОБЯВА – качено на 02.02.2018 г.

Информация – качено на 02.02.2018 г.

ЕЕДОП – качено на 02.02.2018 г.

Заявление – качено на 02.02.2018 г.

Проект на договор – качено на 02.02.2018 г.

Ценово предложение – за публикуване – качено на 02.02.2018 г.

Протокол-14.02.2018

Решение-14.02.2018

Договор-Чистота-Искър – качен на 23.02.2018 г.