Обява – качено на 18.07.2018 г.

Информация в АОП – качено на 18.07.2018 г.

Техническа спецификация – качено на 18.07.2018 г.

Методика за оценяване – качено на 18.07.2018 г.

Обща КС – качено на 18.07.2018 г.

Образци на документи – качено на 18.07.2018 г.

espd-request – качено на 18.07.2018 г.

Проект на договор – качено на 18.07.2018 г.

Протокол – качено на 03.08.2018 г.

Решение – качено на 08.08.2018 г.

КСС – качено на 12.09.2018 г.

Договор – качено на 12.09.2018 г.

Техническа спецификация и ценово предложение – качено на 12.09.2018 г.