На 21 септември 2018 г. стартира Проект „Стая за игри“ на район „Оборище“, в партньорство със Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“. Проектът цели подпомагане преодоляването на емоционалните и психологическите последствия на деца, засегнати от тези заболявания.

Предвидени са три събития, които ще се проведат в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца с онкохематологични заболявания „Златна панделка“ към СДОХЗ, с помощта на експерти и специалисти, както следва:
„Играем, за да знаем“  – 21 септември /петък/ 2018 г.
„Арт азбука“28 септември /петък/ 2018 г.
„Игрите на нашето време“  – 05 октомври /петък/ 2018 г.

Изпълнението на проекта ще улесни процеса на социална адаптация на децата с онкохематологични заболявания, които са в риск от отпадане от училище и нямат възможност за придобиване на конкурентни знания и компетенции. Дейностите, предвидени в него, включват активности за развитие на двигателните и образователни способности, подкрепа на интересите и интелектуалното развитие на децата. Проектът предлага комбинация от физическа, интелектуална и емоционална стимулация, а също и придобиване на социален опит.

Осъществяването на проект „Стая за игри“  е в подкрепа на Стратегията за образование на Столичната община 2016 – 2023 година и се финансира от Столична община по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта.