Услугата  за най-нуждаещите се става възможна благодарение на Европейската Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане  и съфинансиране от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се хора –  операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016”  BG05FMOP001-3.002.  Управляващ орган на проекта е Агенцията за социално подпомагане в партньорство с Район „Оборище“.

Осигуряване на топъл обяд в СО – Район „Оборище“ е социална услуга, насочена към предоставяне на топла храна  в рамките на работните дни от седмицата на лица и семейства, обект на месечно подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии.

Общинско предприятие „Социален патронаж“ ще приготвя и доставя обяд за социално слабите граждани, живеещи на територията на района, всеки работен ден от седмицата до 30.04.2017 г.,  в трапезарията на ул. „Васил Друмев“ № 34.

От проекта могат да се възползват лица, отговарящи на условията на НАРЕДБА № РД-07-1 от 04.04.2016 г. на МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Проект „Топъл обяд“ е част от целенасочената социална политика, която СО – Район „Оборище“ развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.

 

 Ако желаете да ползате услугата:

  1. Попълнете и подайте ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ –Приложение 2  /лично или чрез опълномощено лице/ в  Информационния център на Район „Оборище“ в рамките на работното време на общинска администрация.
  1. В едномесечен срок от подаване на заявлението, след влязло в сила Решение на Дирекция за социално подпомагане „Оборище“ и Комисия за подбор на потребители по проект „Топъл обяд – 2016“ в Район „Оборище“, ще получите писмен отговор на посочения от Вас адрес.

 

За въпроси:

Тел: 0889 466 219

E-mail: oborishte@so-oborishte.com