Настоящото становище е публикувано на основание чл. 23 ат Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания.

Становище