След разглеждане на всички подадени заявления на кандидатите за личен асистент комисията класира следните кандидати:

 1. Карина Иванова Минкова
 2. Диана Николова Георгиева
 3. Пенка Борисова Семкова
 4. Атанас Емилов Войнов
 5. Едита Величкова Станева
 6. Христина Захариева Бакалова
 7. Галина Кирилова Арсова-Стаменова
 8. Йордан Чавдаров Иванов
 9. Илияна Георгиева Игнатова
 10. Силва Василева Ботушарова
 11. Петър Илиев Петров
 12. Иво Стефанов Шкендеров
 13. Весела Борисова Йорданова
 14. Кристиан Емилов Гайдаров
 15. Емилия Методиева Рашева
 16. Еленка Иванова Александрова
 17. Цвета Бисерова Иванова
 18. Валентин Спасов Стефанов
 19. Мариана Методиева Шиякова
 20. Гергана Иванова Иванова
 21. Мария Вилхелмова Атанасова
 22. Ирен Георгиева Илиева
 23. Снежанка Борисова Дойчинова
 24. Светла Георгиева Стоянова
 25. Борислав Николаев Маринов
 26. Владислав Ангелов Дамянов
 27. Красимира Цветанова Величкова
 28. Елина Евгениева Кацарова
 29. Адриана Александрова Величкова
 30. Илия Минчев Станев
 31. Бисер Ангелов Ангелов
 32. Юлиана Юриева Овнарова
 33. Гергина Тодорова Петрова
 34. Невена Кирилова Атанасова
 35. Райна Маринова Максимова
 36. Анелия Иванова Грозданова
 37. Димитрина Христова Неделчева
 38. Нели Петрова Кацарова
 39. Стоян Димчев Бъчваров
 40. Лиляна Илиева Борисова
 41. Станислава Георгиева Стоянова-Костова
 42. Николай Стоянов Стойчев