» Списък на класираните кандидат- потребители

 

За контакт:

Илона Илиева – тел.: 8157641, 0885 141 800

( ръководител звено)