Информация за инвестиционните намерения на „Софийска вода“ АД на територията район „Оборище“ в съответствие със съгласуваната и одобрена от Столична община Инвестиционна програма за 2019 г.

За повече информация:

Инвестиционна програма 2019 г.