Решение № 404 на СОС от 10.09.2020 година за обявяване на процедура по определяне на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд.

Решение № 404 на СОС от 10.09.2020 година

Приложение № 1