Уважаеми съграждани,

Информираме ви, че на 08.08.2019 г. предстои текущ ремонт на южния тротоар на ул. „Искър“ между ул. „Черномен“ и ул. „Христо Ковачев“.

Във връзка с това ви умоляваме да не се паркират МПС в периметъра на ремонтните дейности.