Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци:

  1. ул. Васил Друмев №42 вх.1, 1505 София, Оборище

Реконструкцията ще бъде извършена в периода: 12.11.2021 г. 19.11.2021 г.

Васил Друмев