Укрепете здравето си с програма НОИ в хотелите на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД

ПРЕДСТОЯЩО СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМА НОИ 2019 г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ.0700 18 101

Възползвайте се от възможността за профилактика и рехабилитация на заболявания на опорно-двигателен апарат, дихателна система, сърдечно-съдова система, бъбречно-урологични, гинекологични заболявания, стомашно-чревни и чернодробно-жлъчни заболявания, периферна и централна нервна система.

За повече информация: http://www.protours.bg/pro/site.nsf/index.xsp?page=3C3496A7EED19D76C22578BE00436D4E&type=0