РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ ОСИГУРЯВА ТОПЪЛ ОБЯД НА 50 ДУШИ

В началото на месец януари т.г., район „Оборище“ стартира проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 по ОП  за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Социалната услугата, включваща приготвяне на храна – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт се предоставя всеки работен ден и осигурява топъл обяд до дома на  близо 50 души, отговарящи на условията на програмата.

Продължителността на проекта е до 27.04.2021 г.

Район „Оборище“ продължава да приема заявления на кандидати за потребители за получаване на топъл обяд.

Всеки желаещ следва да представи попълнени Заявление – декларация (Приложение № 2) и Декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация за всяко съжителстващо лице (Приложение № 20).

Прил. 2 Заявление-декларация COVID 19

Приложение 20 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация…

 

Документите могат да се подадат на E-mail: oborishte@so-oborishte.com или в деловодството на районната администрация в рамките на работната седмица от 8:30 ч. до 17:00 ч.