Район „Оборище“ съвместно със „Спортна София-200“ ЕАД се проведоха финала на състезанията по футбол от Първи етап на Ученически игри 2016/17 г.

Благодарим на  отборите на училищата-участници в турнира и техните спортни педагози!

Въпреки, че всички момчета се предтавиха отлично е редно да отбележим, кои заеха  първите места в крайните класирания:
5-7 клас/момчета – отборът на 1 СОУ;

8-10 клас/момчета – отборът на 1 АЕГ;

11-12 клас/момчета – отборът на СМГ.

Създаването на необходимите условия за системно практикуване на физически упражнения и спорт е приоритетно направление за район „Оборище“- СО и „Спортна София-200“ ЕАД.

Изказваме благодарност на всички, които участваха активно в двудневното провеждане на първенството!