Уважаеми съграждани,

след проведена заключителна дискусия на обществено обсъждане по Проект за разширяване на културно пространство „Пристройка“ – преустройство и реконструкция на сградата на театър „Сфумато“, по – долу ви предоставяме инвестиционен проект по част „Архитектура“ и визуализация на същия.

SFUMATO – Fasadi-A1 – fasada iug

SFUMATO – Fasadi-A1 – fasada severoiztok

SFUMATO – Fasadi-A1 – fasada zapad

SFUMATO – Razrez-A1 – razrez aa

SFUMATO-A1 – plan000

SFUMATO-A1 – plan-355

SFUMATO-A1 – plan380

SFUMATO-A1 – plan780

SFUMATO-A1 – plan1160

SFUMATO-A1 – plan1520

SFUMATO-A1 – planpokriv