Район „Оборище“ удължава срока на Договор № BG05FMOP001-3.002-0138-C04 – „Осиуряване на топъл обяд 2016-2020“

Уведомление за потребителите на социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд“ Район „Оборище“ обявява срок 31.12.2019 г. (вторник) за подновяване на…

Прочети повече