ПОКАНА

На основание Заповед № СОА16-РД-09-793/28.04.2016 г. на Кмета на Столична община, откриваме процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2016 г. Краен срок за подаване на проектните предложения – до 17,00ч. на 06.06.2016 г. в деловодството на СО – Район „Оборище“, за чиято територия ще се кандидатства. Кандидатите могат да изтеглят насоките за участие в програмата и пълния пакет с документи за кандидатстване от електронния адрес на Столична община: www.sofia.bg в рубриката „Зелена система – новини и актуално”. Допълнителна информация за процедурата може да се получи в дирекция „Зелена система” на СО, на бул.”Ломско шосе” № 2А, ет.4, ст.3 и ст.7, тел.: 904 14 27, 904 14 26, всеки петък от 10,00ч. до 12,00ч. и на e-mail: so_green@abv.bg.  На сайта на Столична община е публикуван списък с длъжностни лица от съответната районна администрация, които ще дават указания, насоки и информация по програмата.

за СО- Район „Оборище“:

Витан Влахов          гл. инж., отдел “ИИИКРКТД                     бул. “Мадрид” 1, ет.4,ст.5             02/ 815 76 26

Пенка Ботева          гл. експерт еколог , отдел „ ИИИКРКТД ”       ет.4, ст.4                                 02/ 815 76 47

Лидия Витанова      гл. експерт, отдел ”УОСЖФ”                           ет.4, ст.7                                  02/ 815 76 44