Във връзка с провеждане на изборите за президент и вицепрезиден на РБ и национален референдум на 06.11.2016 г., Ви уведомяваме, че обучението на СИК в район „Оборище“ ще се проведе на 01.11.2016 г. от 18:00 часа в залата на ОКИ „Средец“ на адрес: гр. София, ул.“Кракра“ №2А