Уведомление до г-жа Йорданка Танева, относно провеждана процедура за обявяване на ПУП.

Уведомление