Приключиха събитията по Проект „Стая за игри“ на район „Оборище“, реализиран в партньорство със Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ и финансиран от Столична община по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта.

На 28 септември участниците сътвориха магнитна азбука, а на 5 октомври се проведе събитието „Игрите на нашето време“.

Проектът е насочен към преодоляване на емоционалните и психологическите последствия на деца с онкохематологични заболявания, както и улесняване процеса на тяхната социална адаптация. Реализираните по време на проекта събития бяха насочени към развитие на двигателните и образователни способности, подкрепа на интересите и интелектуалното развитие на децата.