На 11.03.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  София: ул.  „Русалка“

На 11.03.2019 г. /09:30 – 15:30 ч./ –  София: ул. „Върбица“

На 12.03.2019 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  София: бул. „Княз Александър Дондуков“

На 12.03.2019 г. /09:30 – 15:30 ч./ –  София: бул. „Мадрид“

На 13.03.2019 г. /09:30 – 15:30 ч./ –  София: ул. „Драговица“

На 14.03.2019 г. /09:30 – 15:30 ч./ –  София: ул. „Богдан“

На 15.03.2019 г. /09:30 – 15:30 ч./ –  София: ул. „Бачо Киро“